Century Times

प्रदेश २ का Governer मा. डा.राजेश झा ज्युले लोहना शरिफको हजरत शेरे ए नेपालको मजारशरिफको अनुगमन

प्रदेश २ का Governer मा.राजेश झा ज्युले लोहना शरिफ स्थित हजरत शेर ए नेपाल रह्मतुल्लाह अलैहको मजार शरिफ र खानकाहे बरकातको अवलोकन गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख झाले अनुगमनको क्रममा मदरसमा अध्ययनरत बालबालिबाहरुको शौक्षिक अवस्था ,मदरसाको भौतिक ,वातावरण अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ।मदरसा शिक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक जीवनउपयोगी ,व्यावसायिक ,प्राविधिक, सिपमूलक राख्नुपर्दछ।जसले बालबालिकाको भोलिको भबिस्यलाई गुणस्तरीय र उज्वल बनाउन सकोस् ।मदरसा शिक्षामा आधुनिक शिक्षा को समेत व्यवस्था गर्नुपर्दछ।मदरसा शिक्षामा नेपाली ,गणित,अंग्रेजी ,विज्ञान ,सामाजिक , कम्पयुटर र पेशा व्यावसायिक विषयवस्तु राख्नुपर्दछ।यसका साथै मौलानाहरुलाई तालिम,गोष्ठी मा सहभागी गराउनुपर्दछ जसले मदरसा शिक्षालाई गुुणस्तरिय ,बालमैत्रि बनाउनुपर्छ र मदरसामा शिक्षक र शिक्षिकाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।यसका साथै मुफ्ति ए आजमे नेपाल हुजुर शेरे नेपालको मजारशरिफको समेत अनुगमन र अवलोकन गरे।वहाले भनुभो”कि हुजुर शेरे नेपाल मात्र लोहनाको शान,पहिचान र स्वभिमान होइन वहाँ सम्पूर्ण नेपालीको शान पहिचान र स्वभिमान हुन् जसले नेपालको नाम पुर‌ै विश्वमा फैलाए ,वहाँको नाम नेपालको ईतिहासमा अमर रहनेछ।

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »